Вітаємо з присудженням наукового ступеню

Після блискучих захистів у Спеціалізованій Вченій Раді Д 41.052.10, наказом МОН України № 503 від 12.05.2016 р. присуджено:
Волощук Лідії Олександрівни – науковий ступінь доктора наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
Сухотеріній Марії Ігорівні – науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
Кравченко Оксані Михайлівні – науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
Гончаренко Оксані Григорівні – науковий ступінь доктора наук за спеціальністю08.00.03 «Економіка та управліннянаціональнимгосподарством»;
Кривоноговій Ірині Геннадіївні – науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управлінняпідприємствами (за видами економічноїдіяльності)»;
Тубальцевій Наталі Пилипівні – науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управлінняпідприємствами (за видами економічноїдіяльності)».
Також, Аверіхіну Тетяну Володимирівну, після блискучого захисту у Спеціалізованій Вченій Раді Д 41.177.02, з присудженням наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Щиро вітаємо та бажаємо творчих успіхів, подальших перемог та досягнень!

Поділитися: