Наукові успіхи молодих вчених-економістів

15 грудня 2015 стало знаменним днем відразу для трьох кафедр ІБЕІТ. Наказом МОН України № 1292 від 15.12.2015 р. присуджено вчений ступінь кандидата економічних наук Кравченко Євгену Вікторовичу – асистентові кафедри обліку, аналізу та аудиту; Куле Марині Володимирівні – старшому викладачеві кафедри економіки підприємств і Вдовиченко Ларисі Юріївні – здобувачеві кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку. Вітаємо і бажаємо подальших творчих успіхів!

Поділитися: