XXII науково-практична конференція
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір»

Шановні колеги! Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Наукова рада з наукознавства Міжнародної асоціації академій наук, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва», Одеський національний політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Громадська організація «Агенція європейських інновацій» та науковий портал «Економіка: реалії часу» Запрошують Вас взяти участь у роботі XXII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір», яка відбудеться 11–13 вересня 2017 року.

Пряма Інтернет-трансляція конференції. Перший день.

Пряма Інтернет-трансляція конференції. Другий день.

Завантажити інформаційний лист.

Загрузить информационное письмо.

ФОТОЗВІТ

Переглянути фотозвіт.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Завантажити програму конференції.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

М. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблем і перспектив модернізації національної економіки України та удосконалення діяльності інноваційних структур вітчизняних підприємств, вищих навчальних закладів та наукових установ за використання досвіду країн Європи та у контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір.

В роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, місцевих державних адміністрацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання та за секціями:

 • розвиток нормативно-правової бази інноваційної діяльності в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір;
 • питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності;
 • регіональні інноваційні системи та програми;
 • створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та “стартапів”;
 • проблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури, зокрема, наукових парків та центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах та наукових установах;
 • проблемні питання підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;
 • цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку;
 • відкрита наука та відкриті інновації;
 • історія науки і техніки через призму інновацій.

Мови конференції: українська, російська, англійська

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» перед початком конференції.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» ОНПУ, офіційному веб-сайті МОН України, сайті ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та на порталі інновацій www.inno.lviv.ua.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції.

 • Обсяг матеріалів -не більше 5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел;
 • Текстовий редактор – Microsoft Word 1997 – 2007;
 • Параметри сторінки – А4;
 • Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см;
 • Шрифт – Times New Roman;
 • Розмір шрифта – 12 пт;
 • Міжрядковий інтервал – 1,15;
 • Абзацний відступ – 0,75 см;
 • Вирівнювання – по ширині;
 • Сторінки тез не нумеруються.

Більш докладна інформація про оформлення тез наведена в інформаційному листі.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються наступні форми участі в роботі конференції:

  • Очна форма, яка передбачає участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована програма конференції, друкований збірник або електронна версія збірника матеріалів конференції, кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств);
  • Дистанційна форма яка передбачає публікацію тез та пересилку друкованого або електронної версії збірника матеріалів конференції.

Більш докладна інформація щодо форм участі та організаційних внесків для громадян України та іноземних громадян наведена в інформаційному листі.

Для включення в програму конференції до 1 серпня 2017 р. необхідно:

   • 1. Зареєструватися, заповнивши заявку учасника за наведеною формою http://stepscenter.org.ua/registr або надіславши її на еmail: odessa@stepscenter.org.ua (зразок заявки учасника можна скачати за посиланням http://stepscenter.org.ua/text ).
   • 2. Надіслати на вказану електронну адресу тези доповіді та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску.

Підтвердження отримання матеріалів має надійти впродовж 3-х днів, у іншому випадку – необхідно відправити запит на адресу оргкомітету.

Тези, що не відповідають тематичним напрямам роботи конференції, вимогам щодо оформлення матеріалів або вимогам до рівня їх підготовки, відхиляються, про що на
e-mail авторів буде надіслане відповідне повідомлення.

Збірник матеріалів XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» можна буде отримати під час реєстрації на конференції або після її проведення – Укрпоштою за вказаними в заявці учасника реквізитами.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету Одеса 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет
тел.: +38(048)705-83-38, +38(048)705-83-97
Адреса оргокомітету Київ 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 60, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
тел.: +38 (044) 486-95-91; +38 (044) 236-99-43
eMail odessa@stepscenter.org.ua

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови комітету:

Маліцький Б.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».

Оборський Г.О., д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету.

Філиппова С.В., д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Відповідальні секретарі комітету:

Балан О.С. – відповідальний секретар комітету ОНПУ, д.е.н., доц., заступник директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Денисюк В.А. – відповідальний секретар комітету ДУ ІДНТПІН ім. Г.М.Доброва НАНУ, к.т.н., с.н.с, старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».

Члени комітету:

Бельтюков Є.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.
Головатюк В.М., д.е.н., с.н.с, головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».
Грачов О.О., к.т.н., завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».
Дікусар О.І., д.хім.н., проф., член-кореспондент Академії наук Молдови, завідувач лабораторією Інституту прикладної фізики АН Молдови.
Ковтуненко К.В., д.е.н., доц., завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.
Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне).
Кульчицький І.І., президент ГО «Агенція європейських інновацій».
Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».
Макаренко І.П., к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».
Окландер М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.
Попович О.С., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».
Радосавлевич М., д.е.н., проф., декан Факультету бізнесу та права Університету «УНІОН – Нікола Тесла» (м.Белград).
Рубель О.Є., д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
Сергієнко В.І., д.е.н., головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України.
Харазішвілі Ю.М., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник Інституту промисловості НАН України.
Харічков С.К., д.е.н., проф.. завідувач кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.
Чайка Д.Ю., к.г.н., начальник відділу трансферу технологій Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.
Шовкалюк В.С., директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.
Щербін В.К., к.філ.н., завідуючий сектором інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2016 рік: Том 2

Передмова

3

Вітання від Міністерства освіти і науки України

4

Резолюція

5

Маліцький Б.А.

Концептуальні положення модернізації науково- технологічної сфери і політико економічні умови її здійснення

7

Рижкова Ю.О.

Стратегія розумної спеціалізації як інструмент стимулювання інноваційного розвитку регіонів

19

Продіус О.І.

Креативний менеджмент як важлива складова економічної безпеки промислового підприємства

24

Фролова Л.В.,
Брагіна О.С.

Вдосконалення системи бюджетного управління на основі переходу до процесно-орієнтованих принципів управління

28

Пустовий О.Ю.,
Костін Ю.Д.

Енергозбереження в машинобудуванні, як фактор інноваційного розвитку підприємств

33

Ковальчук О.В.,
Аверіхіна Т.В.

Нематеріальні активи як інструмент інноваційного розвитку підприємства

37

Коцага А.О.,
Аверіхіна Т.В.

Передумови та чинники економічної безпеки підприємницької діяльності

40

Захарченко В.І.

До питань про цінові «пухирі» в трансформаційній економіці

43

Філиппова С.В. ,
Дащенко Н.М.

Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих промислових підприємств та його складові

47

Битий А.В.

Системи підтримки прийняття рішень в управлінні інформаційним потенціалом підприємства

50

Боденчук Л.Б.

Модифікація методичного підходу до оцінювання потенціалу розвитку підприємства

54