Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 1 (3), 2018

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Brovkova O.G.Research of financial instruments of enterprise sustainable development (Бровкова О.Г. Дослідження фінансових інструментів сталого розвитку підприємства, англ.)

 5

Давидюк Т.В.,
Легоцька Ю.І.
Бухгалтерський аутсорсинг як інноваційний інструмент досягнення економічних переваг

11

Дискіна А.А. Світові досягнення у сфері смарт-інновацій

19

Дорошкевич К.О.,
Шпак Ю.Н.
Особливості управління інформаційною діяльністю підприємств із використанням скрам-підходу

32

Ковтуненко К.В.,
Нестеренко О.В.
Технологія управління ризиками інноваційної діяльності промислового підприємства

40

Сааджан В.А.,
Філиппова С.В.
Інноваційні стратегії та інноваційні технології

49

Striy L.A.,
Orlov V.N.,
Zaharchenko L.A.
Modern infocommunications: research of factors affecting innovative development (Стрій Л.О., Орлов В.М., Захарченко Л.А. Сучасні інфокомунікацій: дослідження факторів, що стимулюють інноваційний розвиток, англ.)

62

Таранюк Л.М.,
Шевельова Д.С.
Економічне обґрунтування переведення суб’єктівкомунальної сфери на самоокупність

69

Frolova L.V.,
Ivanchuk K.O.
Justification of the decision-making mechanism for managing the economic results of entrepreneurial structures (Фролова Л.В., Іванчук К.О. Обґрунтування механізму прийняття рішень щодо управління економічними результатами підприємницьких структур, англ.)

75

Cherkasova T.I. Controlling in an economic system of enterprise’s management (Черкасова Т.І. Керування в економічній системі управління підприємством, англ.)

83

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Антощук С.Г. Рецензія на монографію «Інформаційні технології в управлінні соціально-економічними об’єктами»

      

Діленко В.О. Рецензія на монографію «Моделі, методи і засоби управління соціально-економічними об’єктами»