Науковий портал «ЕКОНОМІКА: реалії часу» створено у 2011 році на базі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету для інформаційної підтримки наукової діяльності вітчизняних вчених-економістів.

Враховуючи потреби сучасної науки та освіти, накопичений досвід відомих вітчизняних та іноземних наукових та освітніх установ науковий портал «ЕКОНОМІКА: реалії часу» пропонує Вам:

опублікувати наукові статті

Науковий журнал «Економіка: реалії часу»
Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 654 від 31.05.2013 р.
ISSN: 2226-2172, входить у міжнародні науко метричні бази та катологи.

взяти участь у міжнародних та всеукраїнських, наукових та науково-практичних заходах

Наукове життя
Протягом року nonstop організуємо та проводимо:

  • міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції;
  • форуми;
  • семінари;
  • круглі столи.

розвиток молодих вчених

Рада молодих вчених
Рекомендує найактуальнішу інформацію щодо розвитку молодих науковців:

  • гранти, стипендії;
  • партнерські конференції, збірники, журнали;
  • академічну та наукову мобільність, підвіщення кваліфікації та працевлаштування

захистити кандидатську або докторську дисертацію

Спеціалізована Вчена Рада Д 41.052.10
Повна інформація щодо захисту дисертації за спеціальностями
08.00.03, 08.00.04. Контакти, статус дисертацій, історія захистів, архів документів.

відшукати наукові матеріали, опонентів та партнерів

База наукових публікацій
Вільний доступ до текстів авторефератів, монографій, підручників, статей;
База авторів порталу.