Оголошення

 • 27.05.16 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування рекламної стратегії в маркетинговій політиці підприємств мобільного зв’язку» здобувача Войнаренка Сергія Михайловича, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
 • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Кравченко Оксани Михайлівни на тему “Регуляторні механізми у забезпеченні ефективності ресторанного господарства України” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
 • о 13.30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Кривоногової Ірини Геннадіївни на тему “Підвищення інноваційно-інвестиційної активності промислового підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:

18.02.2016 р.:

 • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Волощук Лідії Олександрівни на тему “Теоретико-методологічні засади безпеко-орієнтованного управління інноваційним розвитком промислового підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
 • о 14.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Сухотеріної Марії Ігорівни на тему “Механізм соціальної відповідальності у стратегії корпоративного управління машинобудівного підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:

17.02.2016 р.:

 • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Гончаренко Оксани Григорівни на тему “Управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи України” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
 • о 14.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Тубальцевої Наталії Пилипівни на тему “Мотивація фахівців до інноваційної діяльності на промислових підприємствах” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:

Архів

10.12.2015 р.:

 • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічні засади детінізації економіки України» здобувача Подмазко Олексія Михайловича, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:
 • о 13.30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічне забезпечення системи управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств» здобувача Пілявоз Тетяни Миколаївни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом: 

11.12.15 р.

 • 11.12.15 р. об 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Економічне оцінювання та залучення джерел фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності промислового підприємства» здобувача Крючковой Ірини Романівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом: Ознайомитись з авторефератом:

23.10.15 р.

 • об 11 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Транскордонне співробітництво машинобудівних підприємств» здобувача Кравченка Євгена Вікторовича, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

29.10.2015 р.

 • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності» здобувача Вдовиченко Лариси Юріївни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:
 • о 14 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічні засади техніко-технологічного переоснащення промислових підприємств» здобувача Кула Марини Володимирівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

02.07.2015 р.

 • об 11 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Маркетинговий інструментарій розвитку автомобілебудівних підприємств» здобувача Златової Ірини Олександрівні, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
 • во 14 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування та оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами на засадах контролінгу» здобувача Мелих Ольги Володимирівні, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

07.07.2015 р.

 • о 10.30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери» здобувача Балана Олександра Сергійовича, представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
 • о 14 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Механізми формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку» здобувача Лимич Юлії Василівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:

25.03.15 р. о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу» здобувача Селіванової Наталі Миколаївни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

10.03.15 р. о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Система маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств» здобувача Яшкіної Оксани Іванівни, представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

17.12.14 р.

 • о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі поліпшуючих інновацій» здобувача Тимощук Марти Павлівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
 • о 14:30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні» здобувача Уханової Інни Олегівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:

28 листопада о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу промислового підприємства» здобувача Борщ Вікторії Ігорівни представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

14 листопада 2014 року відбулося перше засідання спеціалізованої вченої ради в статусі докторської, на якому відбувся захист:

 • дисертаційної роботи «Інституційний механізм регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством здобувачем Чекулаєвою Оленою Дмитрівною;
 • дисертаційної роботи «Формування інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах конкуренції», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) здобувачем Кандєєвою Вірою Валеріївною.

Щиро вітаємо всіх учасників цій події!!!

Почала роботу спеціалізована вчена рада Д 41.052.10.

В зв’язку з реорганізацією достроково зупинені повноваження спеціалізованої вченої ради К 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету, утвореної відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року №455.

Згідно з Наказом МОН України №1279 від 06.11.2014 р. створено спеціалізовану вчену раду Д 41.052.10.

Відтепер, спеціалізована вчена рада Д 41.052.10 повноважна здійснювати захист кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями:

 • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

14.11.14 р.

 • О 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Інституційний механізм регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України» здобувача Чекулаєвої Олени Дмитрівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:
 • О 14:30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах конкуренції» здобувача Кандєєвої Віри Валеріївни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

28.10.14 р. о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Науково-методичні засади розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями» здобувача Глущенко Лариси Дмитрівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

Архів

25.03.14 р. о 11 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Забезпечення передпланової оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів на промислових підприємствах» здобувача Акулюшиної Марини Олександрівни.

26.03.14 р. о 11 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Інформаційне забезпечення прогнозування обсягів виробництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності» здобувача Волошина Володимира Степановича.

26.03.14 р. о 14 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Підвищення ефективності управління підприємствами машинобудування на засадах інформатизації» здобувача Кочеткова Володимира Вікторовича.

28.03.14 р. о 10 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства» здобувача Лаптєвої Вікторії Василівні;

28.03.14 р. о 13 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічна складова управління розвитком інноваційно-орієнтованого промислового підприємства» здобувача Великої Катерини Валеріївни.

4 липня 2012 року в Одеському національному політехнічному університеті (ОНПУ) відбулася знакова подія – перше засідання спеціалізованої вченої ради К 41.052.10. Докладніше.

В Одеському національному політехнічному університеті у відповідності до наказу МОНмолодьспорту України №379 від 29.03.2012 створено спеціалізовану вчену раду К 41.052.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Дисертації

Прийнято до захисту

17.12.14 р. прийнято до захисту: дисертаційна робота «Система маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) здобувачем Яшкіною Оксаною Іванівною.

15.08.14 р. прийнято до захисту:

 • дисертаційна робота «Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні» здобувача Уханової Інни Олегівни;
 • дисертаційна робота «Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу» здобувача Селіванової Наталі Миколаївни;
 • дисертаційна робота «Формування інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах конкуренції» здобувача Кандєєвої Віри Валеріївни;
 • дисертаційна робота «Інституційний механізм регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України» здобувача здобувача Чекулаєвої Олени Дмитрівни.

Архів

16.06.14 р. прийнято до захисту:

 • дисертаційна робота «Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі поліпшуючих інновацій» здобувача Тимощук Марти Павлівни;
 • дисертаційна робота «Науково-методичні засади розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями» здобувача Глущенко Лариси Дмитрівни;
 • дисертаційна робота «Формування механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу» здобувача Борщ Вікторії Ігорівни.

13.01.14 р. прийнято до захисту:

 • дисертаційна робота «Формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства» здобувача Лаптєвої Вікторії Василівні;
 • дисертаційна робота «Підвищення ефективності управління підприємствами машинобудування на засадах інформатизації» здобувача Кочеткова Володимира Вікторовича.

17.12.13 р. прийнято до захисту:

 • дисертаційна робота «Організаційно-економічна складова управління розвитком інноваційно-орієнтованого промислового підприємства» здобувача Великої Катерини Валеріївни;
 • дисертаційна робота «Інформаційне забезпечення прогнозування обсягів виробництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності» здобувача Волошина Володимира Степановича;
 • дисертаційна робота «Забезпечення передпланової оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів на промислових підприємствах» здобувача Акулюшиної Марини Олександрівни.

12.11.13 р. прийнято до захисту:

 • дисертаційна робота «Бюджетування в системі управління розвитком машинобудівного підприємства» здобувача Ананської Марини Олексіївни;
 • дисертаційна робота «Організаційно-економічні засади комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства» здобувача Ковтуненка Юрія Володимировича;
 • дисертаційна робота «Формування системи управління виробничими процесами промислового підприємства на інноваційній основі» здобувача Іващенко Алли Григорівни;
 • дисертаційна робота «Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства» здобувача Задорожка Гліба Ігоровича.

08.10.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Організаційні та економічні засади використання виробничого персоналу машинобудівних підприємств» здобувача Гусаріної Наталії Вікторівни.

12.09.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Підвищення результативності інноваційно-інвестиційної діяльності на промислових підприємствах» здобувача Городецької Тетяни Борисівни.

05.07.13 р. прийнято до захисту:

 • дисертаційна робота «Науково-методичні засади моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами» здобувача Левицької Алли Вячеславівни;
 • дисертаційна робота «Маркетингова стратегія зростання машинобудівних підприємств-виробників ліфтового обладнання» здобувача Замлинськї Ольги Володимирівни;
 • дисертаційна робота «Організаційно-економічний механізм управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств» здобувача Кочевого Максима Миколайовича;
 • дисертаційна робота «Діагностика фінансової складової економічної безпеки підприємницької діяльності машинобудівних підприємств» здобувача Шабатури Тетяни Сергіївни.

17.04.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства» здобувача Черкасової Ірини Володимирівни.

27.03.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на засадах бізнес-партнерства» здобувача Ван Тао.

04.03.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Економічні механізми підвищення енергоефективності на паливно-енергетичних підприємствах» здобувача Пономарьова Станіслава Вадимовича.

20.12.12 р. прийнято до захисту:

 • дисертаційна робота «Підвищення ефективності функціонування електроенергетичних підприємств» здобувача Ажнакіна Сергія Геннадійовича;
 • дисертаційна робота «Формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства (на прикладі машинобудування)» здобувача Башинської Ірини Олександрівни.

Захищені дисертації

17.12.14 р. відбувся прилюдний захист:

 • дисертаційної роботи «Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі поліпшуючих інновацій» здобувача Тимощук Марти Павлівни», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • дисертаційної роботи «Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні» здобувача Уханової Інни Олегівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

28 листопада о 12 годині відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Формування механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу промислового підприємства» здобувача Борщ Вікторії Ігорівни представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

28.03.14 р. відбувся прилюдний захист:

 • дисертаційної роботи «Формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства» здобувача Лаптєвої Вікторії Василівні;
 • дисертаційної роботи «Організаційно-економічна складова управління розвитком інноваційно-орієнтованого промислового підприємства» здобувача Великої Катерини Валеріївни.

26.03.14 р. відбувся прилюдний захист:

 • дисертаційної роботи «Інформаційне забезпечення прогнозування обсягів виробництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності» здобувача Волошина Володимира Степановича;
 • дисертаційної роботи «Підвищення ефективності управління підприємствами машинобудуванняна засадах інформатизації» здобувача Кочеткова Володимира Вікторовича.

25.03.14 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Забезпечення передпланової оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів на промислових підприємствах» здобувача Акулюшиної Марини Олександрівни.

Архів

28.02.14 р. відбувся прилюдний захист:

 • дисертаційної роботи «Бюджетування і системі управління розвитком машинобудівного підприємства» здобувача Ананської Марини Олексіївни;
 • дисертаційної роботи «Формування інформаційного забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства» здобувача Задорожка Гліба Ігоровича.

25.02.14 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічні засади комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства» здобувача Ковтуненка Юрія Володимировича.

23.01.14 р. відбувся прилюдний захист:

 • дисертаційної роботи «Формування системи управління виробничими процесами промислового підприємства на інноваційній основі» здобувача Іващенко Алли Григорівни;
 • дисертаційної роботи «Організаційні та економічні засади використання виробничого персоналу машинобудівних підприємств» здобувача Гусаріної Наталії Вікторівни.

17.12.13 р. відбувся прилюдний захист:

 • дисертаційної роботи «Підвищення результативності інноваційно-інвестиційної діяльності на промислових підприємствах» здобувача Городецької Тетяни Борисівни;
 • дисертаційної роботи «Діагностика фінансової складової економічної безпеки підприємницької діяльності машинобудівних підприємств» здобувача Шабатури Тетяни Сергіївни.

05.12.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічний механізм управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств» здобувача Кочевого Максима Миколайовича.

31.10.13 р. відбувся прилюдний захист:

 • дисертаційної роботи «Маркетингова стратегія зростання машинобудівних підприємств-виробників ліфтового обладнання» здобувача Замлинської Ольги Володимирівни;
 • дисертаційної роботи «Науково-методичні засади моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами» здобувача Левицької Алли Вячеславівни.

08.10.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства» здобувача Черкасової Ірини Володимирівни.

12.09.13 р. відбувся додатковий розгляд (колективне рецензування) дисертаційної роботи «Формування грошових ресурсів підприємств машинобудування та вплив на них курсової політики» Авдєй Олени Костянтинівни.

05.07.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на засадах бізнес-партнерства» здобувача Ван Тао.

18.06.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Економічні механізми підвищення енергоефективності на паливно-енергетичних підприємствах» здобувача Пономарьова Станіслава Вадимовича.

25.04.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Підвищення ефективності функціонування електроенергетичних підприємств» здобувача Ажнакіна Сергія Геннадійовича.

17.04.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства (на прикладі машинобудування)» здобувача Башинської Ірини Олександрівни.

20.12.12 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Економічний інструментарій контролювання діяльності та розвитку енергопостачального підприємства» здобувача Балан Алли Аліджанівни.

Нормативна база

Підстави функціонування Вченої ради

 • В зв’язку з реорганізацією достроково зупинені повноваження спеціалізованої вченої ради К 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету, утвореної відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року №455. Згідно з Наказом МОН України №1279 від 06.11.2014 р.  створено спеціалізовану вчену раду Д 41.052.10 
 • Витяг з наказу МОНмолодьспорту України №379 від 29.03.2012 про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад
 • Положення про Спеціалізовану вчену раду 

Паспорт спеціальності

 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  
 • 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» 

Склад Вченої ради

 • Голова ради: Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., професор; Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри обліку аналізу і аудиту, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій
 • Заступник голови ради: Бельтюков Євген Афанасійович, д.е.н., професор; Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри економіки підприємств
 • Вчений секретар: Свінарьова Ганна Борисівна, к.е.н., доцент; Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри обліку аналізу і аудиту
 • Бутенко Анатолій Іванович, д.е.н., професор
 • Александров Іван Олександрович, д.е.н., професор
 • Соколи Іван Іванович, д.е.н., доцент
 • Захарченко Віталій Іванович, д.е.н., професор
 • Кузнецова Інна Олексіївна, д.е.н., професор
 • Меркулов Микола Миколайович, д.е.н., доцент
 • Окландер Михайло Анатолійович, д.е.н., професор
 • Соколовська Зоя Миколаївна, д.е.н., професор
 • Харічков Сергій Костянтинович, д.е.н., професор
 • Юдін Михайло Айзікович, д.е.н., доцент
 • Стрій Любов Олексіївна, д.е.н., професор
 • Ковтуненко Ксенія Валеріївна, д.е.н., доцент
 • Лисюк Володимир Митрофанович, д.е.н., доцент

Фотожурнал 1 каденції

 • Фотожурнал