Молодим вченим

Хто допоможе молодому вченому?

Рада молодих вчених (далі – РМВ) ІБЕІТ створена з метою об’єднання наукової молоді ІБЕІТ, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення їх до розв’язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України та Одеського регіону.

РМВ сприяє участі молодих вчених у наукових заходах, що проводяться в ІБЕІТ ОНПУ та за його межами, інформує про всеукраїнські, міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, а також про різноманітні стипендії, ґранти, проекти, тренінги для того, щоб залучати молодь до участі в них.

Члени РМВ – це співробітники інституту віком до 35 років, або аспіранти очної чи заочної форм навчання, які проводять педагогічну роботу в університеті та активно виконують науково-дослідну роботу.

РМВ активно співпрацює з відділом міжнародних зв’язків ОНПУ з метою отримання та розповсюдження інформації про стипендіальні програми за кордоном. Голова РМВ є представником ІБЕІТ ОНПУ в Спілці молодих новаторів та винахідників України (СМНВУ). Члени РМВ активно сприяють участі творчої молоді в заходах, що проводяться під егідою СМНВУ.

Довідник науковця.

Голова Ради молодих вчених ІБЕІТ ОНПУ

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств Задорожко Гліб Ігорович

тел.: (048) 705 83 24

Що ми радимо?

…отримати грант чи стипендію як в Україні так і за її межами

Консультацію та докладну інформацію за міжнародними проектами можна отримати в кімн. 405 адміністративного корпусу ОНПУ.

Контактна особа: Гриневич Оксана Володимирівна, тел. (048) 705 86 01

…прийняти участь у роботі конференцій

Архів

  • Міжнародна науково-практична конференція
    “МАЙБУТНЄ – АУДИТ”
    Криворізький національний університет, 27 листопада 2013 року

…підготувати статтю до публікації

Архів

…прийняти участь у конкурсі Start-Up проектів

  • Оголошується конкурс Start-Up проектів серед творчої молоді м. Одеси на базі
    Одеського національного політехнічного університету. Детальніше з умовами Конкурсу можна ознайомитися:

…можливе працевлаштування