Волощук Л.О. Теоретико-методологічні засади безпеко-орієнтованного управління інноваційним розвитком промислового підприємства. автореферат дис. доктора екон. наук : 08.00.04 / Волощук Лідія Олександрівна. – Одеса, 2016. – 44 с.

Волощук Л.О. Теоретико-методологічні засади безпеко-орієнтованного управління інноваційним розвитком промислового підприємства. автореферат дис. доктора екон. наук : 08.00.04 / Волощук Лідія Олександрівна. – Одеса, 2016. – 44 с.Поділитися: