Звітність підприємств: [навч.-метод. посібн. для студентів вищих навч. закл.] / С.В. Філиппова, Є.І. Масленніков, О.В. Побережець, С.О. Черкасова. – Одеса: Прес-кур’єр, 2015 –192 с.

Звітність підприємств: [навч.-метод. посібн. для студентів вищих навч. закл.] /
С.В. Філиппова, Є.І. Масленніков, О.В. Побережець, С.О. Черкасова. – Одеса: Прес-кур’єр, 2015 –192 с. [Повний текст]Поділитися: