Балан О.С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери : дис. доктора екон. наук : 08.00.04 / Балан Олександр Сергійович. – Одеса, 2015. – 496 с.

Балан О.С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери : дис. доктора екон. наук : 08.00.04 / Балан Олександр Сергійович. – Одеса, 2015. – 496 с.Поділитися: