Балан О.С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Балан О.С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери. Автореферат дис. доктора екон. наук : 08.00.04 / Балан Олександр Сергійович. – Одеса, 2015. – 44с.Поділитися: