Філиппова С.В., Балан О.С. Розділ 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття інвестиційних рішень в формуваннІ конкурентоспроможності регіону (стр. 199-233) в монографії: Формування конкурентоспроможності економіки регіону Українського Причорномор’я: Монографія / За редакцією академіка НАН України Б.В. Буркинського. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – 492 с

Розділ 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття інвестиційних рішень в формуванні конкурентоспроможності регіону (стр. 199-233) в монографії: Формування конкурентоспроможності економіки регіону Українського Причорномор’я: Монографія / Філиппова С. В., Балан О. C.; За редакцією академіка НАН України Б. В. Буркинського. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – 492 с.Поділитися: