Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва [Текст] : монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. — Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. — 364 с. Авторська участь: Ботвіна Н. О. — розділ 4(4.2)

Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва [Текст] : монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук. — Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. — 364 с. Авторська участь: Ботвіна Н. О. — розділ 4 (4.2)Поділитися: