Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»

 

Шановні колеги! Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ ОНПУ, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеський Регіональний Інститут Державного Управління Національної Академії Державного Управління при Президентові України, NationalInstituteforEconomicResearch, (Молдова), Scientific-Technical UnionofMechanicalEngineering, (Болгарія) запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 23 травня 2018 року

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Kафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку, ГУК, ауд. 539

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів провідними та молодими вченими.

До участі у конференції запрошуються: студенти, аспіранти, науковці та фахівці.

Напрями роботи конференції:

 • 1. Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування.
 • 2. Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного управління.
 • 3. Актуальні проблеми національної безпеки держави.
 • 4. Сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, екологічних та фінансово-економічних викликів.
 • 5. Сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conferenciaAMPR@opu.ua до 10 травня 2018 р. такі документи:

У назвіфайлів тез та заявки вказуютьпрізвищепершого з авторів та номер секції за зразком: Zayavka_2.Karpenko, Tezy_2.Karpenko. Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали на конференцію ПІБ автора».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ ОНПУ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру. Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються заочна форми участі в роботі конференції з отриманням електронного варіанту збірника тез на економічному науковому порталі ОНПУ.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Адреса оргкомітету65044, м. Одеса, проспект Шевченко 1, Одеський національний політехнічний університет, кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку, ГУК, ауд. 539.
Контактні особиДобрянська Наталя Анатоліївна +38(067)7436810
Дащенко Наталя Миколаївна +38(050)3320007

Голова програмного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ

Співголова програмного комітету:

Буркинський Борис Володимирович, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ

Члени програмного комітету:

Александров Іван Олександрович, д.е.н., професор, професор адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.
Балан Олександр Сергійович, д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ, редактор економічного наукового порталу ОНПУ.

Георгієв Райчо, director, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, (Bulgaria).
Дащенко Наталя Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.
Добрянська Наталя Анатоліївна,д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.
Дога Валерій Семенович, д.е.н., професор, National Institute for Economic Research (Moldova).
Корецький Микола Христофорович , д.н. держ. упр., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.
Лебедєва Віра Василівна, доктор економічних наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку.
Подольчак Назар Юрійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
Ткач Костянтин Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.
Шенк Райнер, доктор філософії, візитуючий професор «TIME REALITIES SCIENTIFIC GROUP» (Germany).

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ