Міжнародна науково-практична конференція
«Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку»

 

Шановні колеги! Кафедра підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ ОНПУ, Житомирський державний технологічний університет, Запорізький національний технічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Міжнародний університет фінансів (м. Київ), Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), Universitat Politecnica de Valencia (м. Валенсія, Іспанія), Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo (м. Ідальго, Мексика), Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy (м. Бидгоще, Польща), Academic Community Of М. Baludyanskiy (м. Кошице, Словаччина), Université Du Maine (м. Ле-Ман, Франція) запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку», яка відбудеться 21-22 травня 2020 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра Підприємництва і торгівлі, ГУК, ауд. 305.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку підприємництва і торгівлі в контексті сучасних соціально-економічних процесів провідними та молодими вченими.

До участі у конференції запрошуються: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ЗВО.

Напрями роботи конференції:

 • Секція 1. Форми сучасного підприємництва в глобальній інноваційній системі.
 • Секція 2. Державна фінансова підтримка розвитку підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів.
 • Секція 3. Сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України.
 • Секція 4. Перспективні напрямки просування української продукції на нові експортні ринки.

Мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету kafpt.konf@gmail.com до 13 травня 2019 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези. Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали на конференцію ПІБ автора».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ ОНПУ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – повні 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • абзацний відступ – 1,25 см;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Через один інтервал прізвище та ініціали автора напівжирний курсив, вчений ступінь, вчене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру. Через один інтервал текст тез. Через один інтервал – літературні джерела відповідно до порядку згадування в тексті. Список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються заочна форми участі в роботі конференції:

 • очна участь з отриманням електронного варіанту збірника тез на економічному науковому порталі ОНПУ – 70 грн.
 • дистанційна участь з отриманням електронного варіанту збірника тез на економічному науковому порталі ОНПУ – 50 грн.
 •  з отриманням паперового збірника – 65 грн.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, м. Одеса, проспект Шевченко 1, Одеський національний політехнічний університет, кафедра Підприємництва і торгівлі, ГУК, ауд. 305.
Контактні особиБойко Ірина Михайлівна +38(093)2922076
Городецька Тетяна Борисівна +38(066)3715817
Кафедра +38(048)705-85-99
eMailkafpt.konf@gmail.com

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ

Співголова програмного комітету:

Фролова Лариса Володимирівна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі ОНПУ

Члени програмного комітету:

Балан Олександр Сергійович, д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ, редактор економічного наукового порталу ОНПУ.
Валінкевич Наталія Василівна, д.е.н., доцент, зав. кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету.
Жадько Костянтин Степанович, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук, зав. кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів.
Іляш Ольга Ігорівна, д.е.н., професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів.
Karelin Oleksandr, PhD, Researcher Professor, University Autonomous of Hidalgo State.

Бавико Олександр Євгенович, д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва і торгівлі ОНПУ.
Мережко Ніна Василівна, д.т.н., професор, академік Української технологічної академії, зав. кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету.
Міщук Ігор Пилипович, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торгово-економічного університету.
Ткаченко Алла Михайлівна, д.е.н., професор, зав. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Запорізького національного технічного університету.
Tkachenko Igor M., Dr.Sc., Professor, Politechnic University of Valencia.

Павлова Валентина Андріївна, д.е.н., професор, зав. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».
Чевганова Віра Яківна, к.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ