Міжнародна науково-практична конференція
«Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку»

 

Шановні колеги! Кафедра підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ ОНПУ, Житомирський державний технологічний університет, Запорізький національний технічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Міжнародний університет фінансів (м. Київ), Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), Universitat Politecnica de Valencia (м. Валенсія, Іспанія), Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo (м. Ідальго, Мексика), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (м. Краків, Польща), Academic Community of М. Baludyanskiy (м. Кошице, Словаччина), Universite du Maine (м. Ле-Ман, Франція) запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку», яка відбудеться 23 травня 2018 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра Підприємництва і торгівлі, ГУК, ауд. 305.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку підприємництва і торгівлі в контексті сучасних соціально-економічних процесів провідними та молодими вченими.

До участі у конференції запрошуються: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ВНЗів.

Напрями роботи конференції:

 • Секція 1. Форми сучасного підприємництва в глобальній інноваційній системі.
 • Секція 2. Державна фінансова підтримка розвитку підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів.
 • Секція 3. Стратегії розвитку підприємництва в контексті зовнішньоекономічних зобов’язань України.
 • Секція 4. Сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України.
 • Секція 5. Перспективні напрямки просування української продукції на нові експортні ринки.

Мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету kafpt.konf@gmail.com до 20 травня 2018 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези. Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали на конференцію ПІБ автора».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ ОНПУ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру. Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються заочна форми участі в роботі конференції:

 •  з отриманням електронного варіанту збірника тез на економічному науковому порталі ОНПУ – 50 грн.
 •  з отриманням паперового збірника (вартість буде встановлена після узгодження із типографією обсягу витрат, про що буде повідомлено на Вашу E-mail адресу).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, м. Одеса, проспект Шевченко 1, Одеський національний політехнічний університет, кафедра Підприємництва і торгівлі, ГУК, ауд. 305.
Контактні особиБойко Ірина Михайлівна +38(093)2922076
Кулінська Анжела Вікторівна +38(099)6629242
eMailkafpt.konf@gmail.com

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ

Співголова програмного комітету:

Фролова Лариса Володимирівна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі ОНПУ

Члени програмного комітету:

Балан Олександр Сергійович, д.е.н., професор, редактор економічного наукового порталу ОНПУ.
Валінкевич Наталія Василівна, д.е.н., доцент, зав. кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету.
Жадько Костянтин Степанович, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук, зав. кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів.
Іляш Ольга Ігорівна, д.е.н., професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів.
Karelin Oleksandr, PhD, Researcher Professor, University Autonomous of Hidalgo State.
Кулінська Анжела Вікторівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету.
Мережко Ніна Василівна, д.т.н., професор, академік Української технологічної академії, зав. кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету.
Міщук Ігор Пилипович, д.е.н., доцент,професор кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівського торгово-економічного університету.
Ткаченко Алла Михайлівна, д.е.н., професор, зав. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Запорізького національного технічного університету.
Tkachenko Igor M., Dr.Sc., Professor, Politechnic University of Valencia.
Чевганова Віра Яківна, к.е.н., професор,
зав. кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ